​Information om dörrbyte på baksidorna

Under vecka 16 kommer samtliga dörrar på baksidorna att bytas ut till nya aluminiumdörrar. Under den tiden kan det tidvis vara svårt att passera. I samband med dörrbytet kommer också armaturerna i förbindelsegångarna och utventilation över dörrarna att bytas ut.

Dörrarna kommer efter bytet att öppnas inifrån med ett dörrhandtag och utifrån med ordinarie tag.

Uppdatering 24-04-22: Dörrbytet förväntas bli klart vecka 18.