Fastighetsservice och felanmälan

Allmänt

På uppdrag av föreningen förvaltas fastigheterna av Estate Con Linköping AB.

Postadress: BOX 533, 581 06 Linköping
Besöksadress: Torvingegatan 20 
E-post: felanmalanlink@estatecon.se
Telefon dagtid: 013 - 12 02 20 (vardagar 8:00-16:00, lunch 12:00-13:00)
Telefon jourtid: 011 - 10 13 91 (ENDAST akuta ärenden efter ordinarie arbetstid)

Kontakta dem om du har frågor som rör:

  • Ditt boende
  • Behov av extranyckel
  • Miljörum
  • Städning av trapphus
  • Yttre skötsel, t.ex. gräsklippning 
  • Garageportar

Felanmälan hissar

OTIS.

Telefon: 020 - 025 00 35

OBS! Vintertid bör man kontrollera att ingen sten har fastnat i hissdörren på någon våning innan felanmälan görs.

Låsöppning

Securitas AB. 

Telefon dagtid: 013 - 37 19 50
Telefon jourtid: 010 - 470 52 22

OBS! Låsöppning utförs mot en kostnad som medlemmen står för.

Dörrautomatik vid loftgång

Anmäls till Linköpings kommun, Bostadsanpassning. 

Telefon: 013 - 20 60 00

Snöröjning

Snöröjning är upphandlat av föreningen och sköts av Marcus Björk AB.