Om föreningen

Brf Linköpingshus 22 bildades 1973 i samband med att husen byggdes. Vår förening har Riksbyggens stadgar som grund för sin verksamhet. Numera heter vi sedan 2023 Brf Eken.

Föreningen består av fyra flerbostadshus med adresserna Järdalavägen 98-104 och 108-114, jämna nummer. Föreningen har 207 lägenheter med total bostadsarea 14 958m2. I föreningen finns även gym/motionsrum, föreningslokal, tvättstugor, snickeri/hobbyverkstad. Dessutom finns en gästlägenhet som medlemmar i föreningen kan hyra åt besökande.

På föreningens område finns 118 parkeringsplatser och 122 garage.

Mellan föreningens byggnader finns trevliga gräsytor, sittgrupper, lekplats, grillplats och boulebana för medlemmarna att nyttja.

I närområdet finns Ekholmen centrum, vårdcentral, livsmedelsbutiker och flera skolor. Ullstämma golfbana och motionsspår finns bara ett stenkast bort, liksom ett flertal andra fritidsverksamheter. Ett trevligt boende för alla åldrar. Genom bra förbindelser via kollektivtrafik och många cykel- och gångvägar tar du dig enkelt till och från Linköpings centrala delar.

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan som revideras varje år.

Radonmätning

Den senaste radonmätningen som utfördes uppvisade ett värde på under 30 Bq. Riktmärket som radonvärdet skall ligga under är 200 Bq vilket innebär att Brf Eken klarar den nivån med god marginal.