De digitala informationstavlorna

Arbetet med de digitala informationstavlorna är nästan i mål men pågår fortfarande hos leverantören. En del av de uppgifter som för tillfället står på tavlorna är inte korrekta. En ordentlig genomgång med rättelser kommer att göras så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Oskar O. Boll, redaktör för hemsidan och informationstavlorna